Hủy

Amstel Tin tức

Ra mắt thương hiệu bia Amstel

Ra mắt thương hiệu bia Amstel

Bia Amstel là thành viên mới nhất gia nhập danh mục sản phẩm của HEINEKEN Việt Nam, song hành cùng với Heineken và Tiger.