Hủy

Amsterdam Tin tức

  • 19/07/2014 - 15:40

    Malaysia bác tin MH17 bay lệch hướng

    Bộ trưởng Giao thông Malaysia bác bỏ thông tin cho rằng MH17 có thể đã đi theo một đường bay khác với lộ trình thông thường từ Amsterdam đến Kuala Lumpur.
XOR, XOR Việt Nam