Hủy

An het Tin tức

  • 03/06/2015 - 15:56

    Vàng thất sủng

    Lượng vàng nắm giữ của các quỹ ETP vàng tính đến thứ Ba 2/6 giảm 5,45 tấn, tương ứng 0,3%, xuống 1.594,08 tấn.