Hủy

An ngon Tin tức

 • 07/08/2023 - 08:38

  Kể sử bằng tranh, ảnh

  Sử chỉ sống khi có tính tiếp nối thế hệ và được kể bằng ngôn ngữ theo nhiều cách tiếp cận khác nhau...
 • 31/12/2022 - 17:00

  Ngọn núi cao hơn đỉnh Everest

  Không phải đỉnh Everest, mà đây mới là ngọn núi cao nhất nếu tính theo độ cao từ chân núi đến đỉnh núi.
 • 21/02/2022 - 17:15

  Giao tiếp bất bạo động

  Ngôn ngữ trong bối cảnh cuộc sống ngày nay có đầy những sự xung đột, mâu thuẫn giữa các cá nhân, giữa các nhóm và giữa các quốc gia.
XOR, XOR Việt Nam