Hủy

An ngon Tin tức

  • 21/02/2022 - 17:15

    Giao tiếp bất bạo động

    Ngôn ngữ trong bối cảnh cuộc sống ngày nay có đầy những sự xung đột, mâu thuẫn giữa các cá nhân, giữa các nhóm và giữa các quốc gia.
  • 10/10/2018 - 17:57

    Dịch mọi ngôn ngữ bằng máy cầm tay

    Hình dáng nhỏ gọn và khả năng phiên dịch rất nhiều ngôn ngữ khác nhau trên giới,với thời gian nhanh chóng, âm thanh trả về với giọng chuẩn từng quốc gia.
Người Tiên Phong