Hủy

Andrea Hirata Tin tức

Chiến Binh Cầu Vồng

Chiến Binh Cầu Vồng

Chiến Binh Cầu Vồng là cuộc chiến không mệt mỏi chống lại cái nghèo, cái dốt và những thách thức của số phận.