Hủy

Andy Ho Tin tức

  • 06/07/2015 - 14:00

    Nới room "kích" dòng vốn ngoại

    Với tổng giá trị các vụ M&A đạt mức cao nhất trong 3 năm qua, Nghị định 60 đã là một bước tiến lớn nhưng sẽ còn nhiều việc phải làm.