Hủy

Ảnh hưởng Tin tức

  • 12/11/2021 - 14:38

    VAMC gặp khó vì COVID-19

    Mua bán nợ gặp nhiều khó khăn trong khoảng thời gian giãn cách xã hội, tính đến cuối tháng 10, VAMC mới chỉ chỉ bằng 38,44% kế hoạch cả năm.