Hủy

Ánh sáng của thiền Tin tức

Dưới ánh sáng của thiền

Dưới ánh sáng của thiền

Thiền định dẫn đến sự thông thái, giúp khám phá vẻ đẹp của tâm hồn, khơi dậy nguồn sức mạnh từ bên trong và nhận thức rõ mục đích sống.