Hủy

Anne Hidalgo Tin tức

Kinh tế Pháp

Kinh tế Pháp "rung lắc" sau khủng bố

Hậu quả mà khủng bố IS để lại là kéo giảm nhịp tăng trưởng của nền kinh tế Pháp và quét sạch 1/4 mức tăng trưởng được xác lập trước đó.