Hủy

Annette Kim Tin tức

Phía sau đời sống vỉa hè Sài Gòn

Phía sau đời sống vỉa hè Sài Gòn

Một góc nhìn đặt đời sống vỉa hè dưới ánh sáng khác, nơi nó có sức sống riêng, tinh thần riêng, thấm đẫm văn hóa và phản ánh đời sống người dân.