Hủy

Ao Hsiao Tung Tin tức

Di sản của CEO Hi-P thất thập

Di sản của CEO Hi-P thất thập

Công ty Hi-P do ông Diêu Hiếu Trung (Yao Hsiao Tung) lãnh đạo đã bị thua lỗ 75 triệu USD vì một khách hàng đặt hàng nhưng không lấy sản phẩm.

Người Tiên Phong