Hủy

Áp lực cạnh tranh Tin tức

  • 18/01/2013 - 10:48

    Năm 2013: Áp lực lớn, ngành thuế hé lộ nguồn thu bù

    Thu nội địa trong năm 2012 chưa đạt chỉ tiêu dự toán, nhưng chỉ tiêu năm 2013 giao cho ngành thuế vẫn phải tăng 19,9%. Nhiều lãnh đạo ngành thuế thừa nhận 2013 sẽ còn nhiều căng thẳng do tình hình kinh tế chưa cải thiện.