Hủy

Apartheid Tin tức

  • 08/12/2013 - 21:56

    Sáu tên gọi của Nelson Mandela

    Nelson Mandela trở thành nhân vật quốc tế trong khi chịu đựng 27 năm trong tù vì chiến đấu chống chế độ phân biệt chủng tộc apartheid ở Nam Phi.
  • 08/12/2013 - 08:24

    Nelson Mandela: người thống nhất Nam Phi

    Nelson Mandela đã lãnh đạo Nam Phi từ xiềng xích của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc tới "nền dân chủ cầu vồng", biểu tượng của hòa bình và hòa hợp.