Hủy

App Annie Tin tức

iPrice: Shopee qua mặt Lazada

iPrice: Shopee qua mặt Lazada

Thống kê gần đây của iPrice cho thấy ứng dụng mua sắm Shopee đã qua mặt ứng dụng mua sắm của Lazada ở Việt Nam trong năm 2017