Hủy

App mua bán Tin tức

iPhone 5 hiện đáng giá bao nhiêu?

Một chiếc iPhone 5 còn hoạt động tốt hiện có giá khoảng 225 USD, theo chương trình mua lại hàng đã qua sử dụng của Apple.