Hủy

Appateu Tin tức

Dòng Mê Kông chết chóc

Dòng Mê Kông chết chóc

Vụ vỡ đập tại Lào cho thấy những hậu quả khủng khiếp của việc bức tử dòng Mêkông bằng các dự án thủy điện.