Hủy

Arnold Palmer Tin tức

Danh dự cao hơn tiền

Danh dự cao hơn tiền

Nói đến giải Ryder Cup của môn đánh golf là nói đến tinh thần đồng đội, hay tinh thần thể thao mã thượng.