Hủy

Artemia Tin tức

Artemia: Từ đồng muối ra cảng biển

Artemia: Từ đồng muối ra cảng biển

Nhu cầu sử dụng Artemia tại thị trường nội địa khá lớn nhưng giá bán thấp chỉ ở mức khoảng 80 USD/kg, trong khi giá xuất khẩu đạt 160-170 USD/kg.