Hủy

Asean Investment Management Tin tức

Kinh tế 2016: Cơ hội và thách thức

Kinh tế 2016: Cơ hội và thách thức

Nền kinh tế dù đã quay lại mức tăng trưởng khá cao trong năm qua với tốc độ 6,68%, nhưng vẫn còn cách khá xa so với mức tiềm năng 7,5- 8%.