Hủy

ATS Tin tức

Ngọt đắng chuyện suất ăn công nghiệp

Ngọt đắng chuyện suất ăn công nghiệp

Giả sử trung bình mỗi phần cơm trưa giá 20.000 đồng/người, thì quy mô thị trường suất ăn trưa cho người lao động là lên đến hơn 1.000 tỉ đồng mỗi ngày.