Hủy

Bác tin Tin tức

  • 03/02/2015 - 07:52

    Tin vắn chứng khoán ngày 3/2

    VIC thành lập công ty con vốn điều lệ 6 tỷ đồng; SSI phát hành xong 2,3 triệu cổ phiếu ESOP, giá 26.800 đồng/cổ phiếu, KBC bổ nhiệm Phó TGĐ mới...
  • 29/01/2015 - 07:30

    Tin vắn chứng khoán ngày 29/1

    Tài khoản của Tập đoàn Đại Dương được mở phong tỏa; quỹ thuộc Mekong Capital đã bán hơn 2,2 triệu cổ phiếu MWG; KBC chuyển đổi xong 1.200 tỷ đồng trái phiếu...