Hủy

Bài bình luận Tin tức

  • 01/05/2013 - 09:53

    Triều Tiên không muốn đóng cửa Kaesong

    Triều Tiên cảnh báo không bao giờ tha thứ cho Hàn Quốc nếu để Kaesong bị đóng cửa, dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng vẫn muốn duy trì khu công nghiệp này.