Hủy

Bamboo air Tin tức

Cục diện mới của hàng không

Cục diện mới của hàng không

Biến cố của FLC ảnh hưởng tới tương lai của Bamboo Airways và cũng thúc đẩy cục diện mới thị trường hàng không sau giai đoạn tái cấu trúc vì dịch bệnh.

XOR, XOR Việt Nam