Hủy

Bán dẫn Tin tức

  • 29/02/2024 - 11:32

    Tham vọng của Mỹ trong ngành chip

    Mục tiêu của chính phủ Mỹ không phải chỉ mỗi các bước quan trọng nhất trong quy trình, mà còn xây dựng một hệ sinh thái chuỗi cung ứng.