Hủy

Bán hàng Tin tức

Dịch chuyển lớn trên bản đồ tiêu dùng

Dịch chuyển lớn trên bản đồ tiêu dùng

Ngành hàng tiêu dùng, bán lẻ đang có những thay đổi rất lớn, buộc doanh nghiệp phải bắt kịp xu hướng, từ sản phẩm đến nền tảng phân phối, bán hàng, marketing...

  • 15/04/2023 - 08:00

    Livestream bán hàng: Facebook vs TikTok

    Khi hình thức bán hàng qua livstream trở nên phổ biến ở Việt Nam thì vấn đề tiếp theo là đầu tư livestream trên nền tảng nào để tối ưu chi phí.
Người Tiên Phong