Hủy

Bản kiến nghị Tin tức

  • 18/06/2014 - 12:19

    Lấy phiếu tín nhiệm chỉ còn 2 mức

    Thay vì ba mức "tín nhiệm cao", "tín nhiệm", "tín nhiệm thấp" theo quy định hiện hành, tới đây sẽ chỉ còn hai mức là "tín nhiệm" và "tín nhiệm thấp".
  • 03/01/2014 - 06:10

    Myanmar quyết tâm sửa đổi hiến pháp

    Tổng thống Thein Sein và đảng cầm quyền ở Myanmar đã nhất trí sửa đổi bản hiến pháp mở đường cho bà Aung San Suu Kyi tranh quyền lãnh đạo.