Hủy

Bán phần vốn góp Tin tức

  • 12/06/2014 - 08:55

    Mua cổ phiếu phải xin phép?

    Nhiều doanh nghiệp mua cổ phiếu tại nhiều doanh nghiệp khác đang lo lắng do hoạt động này không nằm trong danh mục ngành nghề đã đăng ký kinh doanh.
  • 29/06/2012 - 07:06

    Petrolimex được góp thêm vốn vào PG Bank

    Nếu giữ nguyên tỷ lệ sở hữu 40% ứng vốn mức vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, lượng vốn Petrolimex rót vào PG Bank là 1.200 tỷ đồng tính theo mệnh giá.