Hủy

Bán vé trực tuyến Tin tức

Cuộc cách mạng của Vexere

Cuộc cách mạng của Vexere

Trong năm 2017, mỗi ngày có gần 150.000 vé xe được đăng bán thông qua hệ thống Vexere, tương đương 20% tổng lượng vé bán ra trên thị trường.