Hủy

Bang Tin tức

  • 03/10/2021 - 11:15

    PMI tháng 9 bằng tháng 8 ở mức 40,2 điểm

    Sản lượng của lĩnh vực sản xuất Việt Nam tiếp tục giảm mạnh trong tháng 9, khi lĩnh vực này tiếp tục chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của làn sóng COVID-19