Hủy

Banyan Tree Holdings Tin tức

Làn sóng FDI mới vào bất động sản

Làn sóng FDI mới vào bất động sản

Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào bất động sản tiếp tục tăng trong năm 2014 cho thấy niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài được phục hồi.