Hủy

Bảo hiểm y tế Tin tức

Y tế: Chi cao, hưởng “bèo”

Y tế: Chi cao, hưởng “bèo”

Việt Nam có tỉ lệ chi tiêu y tế so với GDP cao hơn nhiều nước trong khu vực, nhưng kết quả lại chưa được tối ưu.