Hủy

Bảo hộ mậu dịch Tin tức

WTO lún sâu trong bế tắc

WTO lún sâu trong bế tắc

Hội nghị cấp bộ trưởng của 164 thành viên họp tại Buenos Aires (Argentina) không đạt được một thỏa thuận nào về thương mại toàn cầu.