Hủy

Bảo tàng Tin tức

Hộp kể chuyện cho bảo tàng

Hộp kể chuyện cho bảo tàng

Hai chiếc “hộp kể chuyện”, mô hình dựa trên thiết kế của Bảo tàng Confluences vừa được triển khai tại TP.HCM với kỳ vọng mang di sản đến gần công chúng hơn.

  • 05/12/2022 - 09:28

    Trú ẩn trong bão đình lạm

    Bóng ma đình lạm toàn cầu, tính phân cực của kinh tế thế giới và các tài sản nên đầu tư thời kỳ đình lạm.