Hủy

Bảo vệ môi trường Tin tức

Đồ uống không nhựa

Đồ uống không nhựa

Từ hành động ở các cửa hàng đơn lẻ, việc sử dụng ống hút cỏ bàng, tre hay inox, giờ đây, các chuỗi cửa hàng lớn đã vào cuộc.

 • 04/02/2019 - 07:30

  Những người hùng môi trường

  Việt Nam đang phải trả một cái giá khá cao cho tăng trưởng, đó là ô nhiễm đất, nước, không khí, mất rừng...
 • 18/10/2018 - 06:30

  Nghĩ xanh, dùng xanh

  Xu hướng tiêu dùng xanh của khách hàng đóng vai trò quan trọng trong việc đổi mới hướng chiến lược kinh doanh hướng đến phát triển bền vững của doanh nghiệp.
 • 27/09/2018 - 06:30

  Bên rác, bên vàng

  Là quốc gia có tỉ lệ thải rác cao, Việt Nam đang đối mặt với các hiểm họa môi trường do việc xử lý rác gây ra.
 • 02/06/2018 - 11:42

  Báo động ô nhiễm không khí!

  Ô nhiễm không khí đang có tác động lớn đến sức khỏe con người ở Việt Nam, đặc biệt tại các thành phố lớn