Hủy

Bat an Tin tức

  • 22/06/2022 - 08:00

    Proptech & phép thử khó Propzy

    Dù không đại diện cho thị trường nhưng việc thu hẹp hoạt động của Propzy cho thấy vẫn còn nhiều rào cản mà các proptech Việt Nam chưa thể vượt qua.
Người Tiên Phong