Hủy

Bắt chước Tin tức

Xuất hiện loại 100 EUR giả mới

Xuất hiện loại 100 EUR giả mới

Mới đây, Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế - Interpol cho biết, thời gia vừa qua trong lưu thông tiền tệ xuất hiện loại tiền 100 EUR giả mới.