Hủy

Bất động sản kiên giang Tin tức

Kiên Giang ngăn chặn đầu cơ đất đai

Kiên Giang ngăn chặn đầu cơ đất đai

Sự phát triển kinh tế đã góp phần làm cho thị trường quyền sử dụng đất trên địa bàn Kiên Giang diễn ra rất sôi động, nhất là huyện đảo Phú Quốc.