Hủy

Bất động sản Nam Sài Gòn Tin tức

  • 21/04/2015 - 11:19

    Vị thế khu Nam Sài Gòn

    Khu Phú Mỹ Hưng đã có 86 dự án về xây dựng nhà ở với gần 15.000 đơn vị nhà ở các loại, có tổng diện tích khoảng 2,5 triệu m2.