Hủy

Bất động sản Nhơn Trạch Tin tức

Cuộc di cư về phía Đông

Cuộc di cư về phía Đông

Nhơn Trạch đang quy hoạch phát triển thành đô thị loại 2 vào 2020 nhưng bài toán nằm ở nút thắt hạ tầng giao thông kết nối đang giải quyết nhanh chóng.