Hủy

BATX Tin tức

Cuộc chiến Mỹ-Trung: GAFA v.s BATX

Cuộc chiến Mỹ-Trung: GAFA v.s BATX

Bộ tứ công nghệ của Trung Quốc đang bằng nhiều con đường thách thức trực tiếp bộ tứ công nghệ Mỹ và sẽ mở một “con đường tơ lụa trên internet”.