Hủy

Bcci Tin tức

Đại hạn của BCCI

Đại hạn của BCCI

Ngoài việc doanh thu thuần quý I/2015 giảm đến 69% so với cùng kỳ, Công ty Đầu tư Xây dựng Bình Chánh còn đang vướng vào một loạt vấn đề pháp lý.