Hủy

Be tong Tin tức

ACV: Cơ hội hay rủi ro?

ACV: Cơ hội hay rủi ro?

Sau khi cổ phần hóa 4,6%, từng có kiến nghị đối ứng khoảng 8.000 tỉ đồng để mua lại cổ phần ACV trên thị trường.

  • 10/08/2019 - 14:00

    Người Việt bốn phương (số 644)

    Chủ nhiệm UBNN về người Việt Nam ở nước ngoài, ông Nguyễn Quốc Cường, cho biết, sẽ vận động các doanh nhân kiều bào tham gia xây dựng văn hóa doanh nghiệp.