Hủy

Bến thành suối tiên Tin tức

  • 19/03/2015 - 12:28

    Soi tiến độ dự án metro số 1 TPHCM

    Tiến độ của tuyến metro đầu tiên của TPHCM đang phụ thuộc hoàn toàn vào việc có bàn giao được mặt bằng sạch cho nhà thầu trong tháng 3/2015 hay không.
  • 14/11/2013 - 07:52

    Năm 2018: TPHCM chạy thử 2 tuyến metro

    Cùng lúc với tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, tuyến metro số 2 Thủ Thiêm - Bến xe Tây Ninh sẽ được vận hành thử vào năm 2018.