Hủy

Bền vững Tin tức

Đòn bẩy cạnh tranh ESG

Đòn bẩy cạnh tranh ESG

Nhiều doanh nghiệp dần nhận ra giá trị của phát triển bền vững và tận dụng yếu tố ESG để tạo ra sự khác biệt nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.

  • 22/09/2022 - 07:30

    Siêu xe cũng xanh

    Quy định thải khí siết chặt hơn và nhu cầu của khách hàng thay đổi buộc các nhà sản xuất siêu xe cũng phải xanh hóa.
  • 12/09/2022 - 17:24

    6 cách để phát triển bền vững

    Tại diễn đàn Nhịp Cầu ASEAN++, G.S. - T.S. Nirmal Kishnani chia sẻ những phương thức phát triển bền vững trong hành trình xanh hóa.
Người Tiên Phong