Hủy

Bệnh viện Tin tức

  • 29/08/2018 - 08:30

    Bệnh viện tư không dễ kiếm tiền

    Với một số thương vụ đầu tư chưa mấy thành công gần đây, mô hình bệnh viện tư nhân xem ra vẫn còn gặp nhiều trở ngại đáng kể.
  • 25/01/2018 - 08:00

    Đòn bẩy cho dược nội địa

    Việt Nam được đánh giá là thị trường dược phẩm hấp dẫn và những chính sách mới đang tạo cơ hội cho các doanh nghiệp dược cạnh tranh tốt hơn.