Hủy

Benny Cheung Tin tức

Khi tỉ giá đu dây

Khi tỉ giá đu dây

Nhìn về dài hạn, Việt Nam không chỉ chịu áp lực từ đồng Nhân dân tệ, mà còn có ảnh hưởng của đồng USD.