Hủy

Bếp gas Tin tức

Người giữ lửa cho bếp Namilux

Người giữ lửa cho bếp Namilux

Trả lời câu hỏi “Giá trị nào ông trân trọng nhất trong 30 năm làm nghề?”, ông Nguyễn Mạnh Dũng không ngần ngại nói ngay: “Con người”.

XOR, XOR Việt Nam