Hủy

Berli Jucker Tin tức

  • 25/11/2015 - 08:00

    Thấy gì từ sóng đầu tư Thái Lan?

    Các ngành mà Thái Lan đầu tư tại Việt Nam, như hạ tầng, vật liệu xây dựng, bán lẻ, tiêu dùng, thực phẩm, ôtô..., đều là những ngành tiềm năng.
Người Tiên Phong