Hủy

BHMA Tin tức

X2 Hoi An Resort and Residences mở bán

X2 Hoi An Resort and Residences mở bán

Thêm một dự án du lịch nghỉ dưỡng cao cấp ở Hội An ra mắt, đồng thời là dự án nhận được Chứng nhận xanh Lotus đầu tiên của Việt Nam.