Hủy

Bí quyết bán hàng giảm giá Tin tức

Giảm giá nhưng không giảm lợi nhuận?

Giảm giá nhưng không giảm lợi nhuận?

Giáo sư Marketing của trường Kinh doanh Harvard nói: "Một trong những đòn bẩy quan trọng nhất của các nhà bán lẻ mang lại cho khách hàng chính là giảm giá".